NIEUW IN NEDERLAND:
FACILITATED COMMUNICATION (FC)

Wat is FC?

Faciliterende Communicatie is een alternatieve vorm van communicatie voor mensen met autisme of andere vormen van beperking. Bijvoorbeeld mensen die een beperkt of steriotiep taalgebruik hebben of in het geheel niet spreken.
Het gaat om plaatjes, symbolen of letters aanwijzen om iets duidelijk te maken.
Faciliterende Communicatie is een combinatie van fysieke (van hand, arm en schouder) en emotionele ondersteuning voor mensen die moeite hebben met spraak en zelfstandig aanwijzen. Onder andere motorische beperkingen worden zodoende gecompenseerd.

Deze methode is eind jaren 70 ontstaan door het werken met mensen met zware meervoudige beperkingen. De methode werd verder ontwikkeld in het ‘DEAL-Communication-Center’ in Melbourne (Australië). Inmiddels wordt FC toegepast op verschillende plaatsen in Australië, Amerika en Europa. Sinds kort dus ook in Nederland.

De persoon die ondersteund heet de facilitator. Een facilitator kan een leerkracht of een ander professioneel iemand zijn, maar kan ook familie of een vriend zijn. De ondersteuning is zeer individueel en gebaseerd op wat iemand nodig heeft om te kunnen aanwijzen. Dus het is van persoon tot persoon verschillend.

André krijgt ondersteuning van zijn hand door de hand krachtig tegen te houden wanneer hij aanwijst. Zo wordt de persoon zich bewust van zijn hand.

De diversiteit van ondersteuning en stijlen van typen vergt een goede kennis van Faciliterende Communicatie. Het is een dynamisch samenspel van uitzoeken, aanleren, oefenen en evalueren.

Vorig jaar hebben wij Marilyn Chadwick uitgenodigd naar Nederland te komen. Marilyn is zowel verbonden aan de Syracuse University als aan Dr. Biklen die Facilitated Communication naar Amerika heeft gehaald. Zij heeft ook Niek, Thiandi en hun ouders FC  geleerd en met veel succes. Zie ook de publicaties Eindelijk laten weten wat je voelt en Eindelijk een stem Lees ook alles over FC op de site van Niek en van Thiandi.

Interesse?

Inmiddels houden wij zelf individuele sessies met personen en zijn of haar netwerk (familie/vrienden, ondersteuners) om met het netwerk samen te kijken hoe Faciliterende Communicatie voor die persoon het beste toepasbaar is.

Hebt u ook altijd het vermoeden gehad dat er meer zit achter die mooie ogen van uw kind en wilt u het gewoon eens komen uitproberen? Laat het ons weten info@samens.nl. We hebben al meerdere kinderen uit hun isolement gehaald. Zelfs van kinderen waarvan u het nooit zou verwachten!

Meer weten?

Wilt u eerst meer weten? Kijk dan op onderstaande sites. Bestel het boek ‘Kind van de eeuwigheid’ of de dvd’s die gaan over FC. Zie ook de bijeenkomst over kennismaken met FC

Enkele websites:

Enkele internationale websites: